Aktivnosti odjela za upravljanje kvalitetom obuhvaćaju područja osiguranja kvalitete, kontrole kvalitete te neovisne ocjene nuklearne sigurnosti. Sigurno funkcioniranje nuklearnog objekta je uvjetovano sustavnom organizacijom upravljanja kvalitete. Pružamo više usluga na poslovima osiguranja i kontrole kvalitete kroz potporu na procesima elektro-održavanja i modifikacija nuklearnog objekta na lokaciji, ali i dobavljačima usluga za nuklearne objekte prema važećim svjetskim standardima (US 10 CFR 50 Appendix B, IAEA GSR Part 2, GS-G-3.1 i GS-G-3.5). Usluge se izvode na aktivnostima na primarnoj i sekundarnoj strani elektrane prema definiranim postupcima, procedurama, uputama i/ili kontrolnim postupcima u smislu principa rada i održavanja te s posebnim osvrtom na kvalitetu radova.

Opseg usluga koje ENCONET pruža uključuje:

 • Izrada QA (Quality Assurance – osiguranje kvalitete) programa i postupaka
 • QC (Quality Control – kontrola kvalitete) na objektu
 • Kontrola kvalitete primarne i sekundarne opreme nuklearne elektrane – visokonaponski i niskonaponski elektromotori, prekidači, elektromotorni pogoni ventila, električni paneli i sklopni ormari, inverteri, generator, uzbudnik, transformatori, ležajna tehnika, uporaba mjernog oruđa (dužinska mjerila, električna mjerenja)
 • QA Auditi
 • Potpora nabavi opreme i rezervnih dijelova
 • Opis projektnih i tehničkih rješenja za sisteme u nuklearnoj elektrani
 • Konsolidacija priručnika isporučitelja opreme (vendora)
 • Održavanja i izrada baza podataka za očuvanje konfiguracije te izrada modula zapisa kvalitete
 • Izrada specifikacija za nabavu opreme
 • QA pregled modifikacijskih i instalacijskih paketa
 • Analiza izvještaja o pogonskim iskustvima iz drugih nuklearnih elektrana i industrije objavljenih od strane Regulatorne komisije Sjedinjenih Američkih Država (US NRC), Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), Westinghousea, INPO, WANO i drugih relevantnih institucija, te evaluacija primjenjivosti navedenih izvještaja na NE Krško

Izdvojene reference

 • Support of QC on Electrical Maintenance Activities
 • Support of NEK RPV Head Replacement
 • QC Procedure development
 • NEK QA Plan, Revision 4 Development Support
 • Support of NEK QA Mechanical Outage Activities
 • Support of NEK QA Fuel Outage Activities
 • QA – Fuel Surveillance Audits Support