Aktivnosti odjela inženjeringa usmjerene su na pripremu i izvođenje promjena na strukturama, sustavima i komponentama, kontrolu konfiguracije te analiziranje i rješavanje tehničkih problema koji se pojavljuju tijekom pogona nuklearnih postrojenja.

ENCONET kontinuirano sudjeluje u sljedećim radnim procesima:

 • Proces pripreme, izvođenja i kontrole modifikacija i promjena dizajna na strukturama, sustavima i komponentama nuklearnih postrojenja
 • Upravljanje dokumentacijom – praćenje promjena konfiguracije postrojenja, praćenje radnih naloga, modifikacija, zamjena opreme, obilazaka postrojenja, ažuriranje dokumentacije i stanja komponenata kroz održavanje baze podataka (MECL – Master Equipment Component List)
 • Rješavanje otvorenih inženjerskih problema (Program korektivnih akcija)
 • Kontrola dokumenata (DCM – Document Control Module)
 • Kvalifikacija opreme (EQ – Environmental Qualification)
 • Starenje opreme (AM – Aging Management)
 • Projektna dokumentacija – Opis sustava i komponenti nuklearne elektrane

Izdvojene reference

ENCONET je pružao inženjersku podršku, kroz izradu pojedinih dijelova projektne dokumentacije (DMP-a) ili sudjelovanje u fazama pripreme i izvođenja radova, među ostalim i na sljedećim projektima:

 • NE Krško “Construction of the Emergency Control Room” modifikacija
 • NE Krško “RCS and CNT Alternative Cooling Design” modifikacija
 • NE Krško “Alternative Safety Injection System” and “Alternative Auxiliary Feedwater System” BB2 projekt modifikacije
 • NE Krško “SWG and Battery Rooms Fire Barriers Upgrade” modifikacija
 • NE Krško ” Preventing malfunction of the NEK MOV gate valves 9103A/B, 8811A/B, 8802A/B, 8815A/B caused by Pressure Locking Phenomena ” modifikacija
 • MECL Database Consolidation Engineering Services Support