Svaka aktivnost organizacije ili pojedinaca koji djeluju unutar nuklearnog sektora je izazov koji je potrebno savladati. ENCONET priprema, provodi i evaluira edukacije i vježbe u svrhu osposobljavanja pojedinaca ili organizacija kako bi lakše savladali prepreke koje se javljaju pri projektiranju, tumačenju standarda, izvođenju te kontroliranju aktivnosti koje su vezane na nuklearni sektor.

Područja osposobljavanja između ostalih su:

  • US 10 CFR 50 (Appendix A & B)
  • ANS, ANSI i IEEE standardi
  • NRC dokumentacija
  • Baze podataka u nuklearnom sektoru
  • Klasifikacija opreme nuklearne elektrane (Safety Related & Non-Safety Related)
  • Projektna dokumentacija nuklearne elektrane
  • Hijerarhija nacrta u nuklearnoj elektrani (električni, strojarski i I&C)
  • QC & QA aktivnosti