Procjene prijetnje, posljedica i rizika čine osnovu pri planiranju za izvanredni događaj. ENCONET izrađuje takve procjene za različite vrste izvanrednih događaja s učincima u rasponu od lokalnih do prekograničnih.

Izdvojene reference

  • Procjena posljedica od teških nesreća u Nuklearnoj elektrani Krško i Nuklearnoj elektrani Pakš
  • Procjena rizika od nesreća u nuklearnim elektranama udaljenim do 1.000 km od državne granice Republike Hrvatske
  • Procjena posljedica akcidentalnog ispuštanja iz plinovoda tvrtke INA (Kutnjak-Delekovec, Čvor Međimurje-CPS Molve, CPS Molve-Etan, …)
  • Procjena rizika od nuklearne nesreće, analiza sustava pripravnosti i smjernice za unaprjeđenje na području Osječko-baranjske županije
  • Procjena posljedica od ispuštanja CO2 iz sustava EOR (Enhanced Oil Recovery) na naftnim poljima Ivanić i Žutica
  • Procjena rizika od radiološke i nuklearne nesreće za Republiku Hrvatsku