ENCONET-ovi stručnjaci imaju dugogodišnje iskustvo u izradi i stručnim pregledima programa provedbe razgradnje radioloških i nuklearnih postrojenja, s naglaskom na zbrinjavanje radioaktivnog otpada koji nastaje u razgradnji.

Izdvojene reference

  • Program razgradnje NE Krško, zbrinjavanje istrošenog nuklearnog goriva i odlaganje NSRAO (APO d.o.o.)
  • Recenzija Programa razgradnje NE Krško i odlaganje ING i NSRAO (HEP d.d.)
  • Izrada recenzije Treće revizije Programa razgradnje NE Krško koju je izradila tvrtka NIS (Fond)
  • Izrada recenzije za studiju „Razrada preliminarnog plana razgradnje skladišta radioaktivnog otpada sa smjernicama za izradu konačnog Programa razgradnje“ (Fond)
  • Jačanje administrativnog kapaciteta Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, regulatornog tijela za nuklearno osiguranje i sigurnost (Strengthening Administrative Capacity of the State Office for Radiological and Nuclear Safety, Regulatory Body for Nuclear Safety and Security – EUROPEAID/130051/D/SER/HR)
  • Razvoj zakonodavstva o radioaktivnom otpadu u Republici Hrvatskoj (DZRNS)