Ovisno o karakteristikama i funkciji koju obavljaju, tehnološki objekti i postrojenja mogu predstavljati atraktivan cilj za teroristički napad. Procjene rizika od terorizma provode se u cilju optimiranja strategija zaštite i sigurnosti.

Izdvojene reference

  • Procjena rizika od terorizma za naftovodni sustav JANAF-a