Sustavi za pravodobno upozoravanje na pojavu izvanrednog događaja od iznimne su važnosti za pokretanje odgovarajućeg odziva. Kada su u pitanju kompleksniji izvanredni događaji, važni su i sustavi za podršku pri odlučivanju o zaštitnim i drugim mjerama. ENCONET pruža stručnu podršku u uspostavljanju, primjeni i održavanju sustava za pravodobno upozoravanje i podršku pri odlučivanju, čak i za najkompleksnije vrste izvanrednih događaja.

Izdvojene reference

  • Uspostavljanje sustava granične kontrole nuklearnog i radiološkog materijala primjenom stacionarnih portalnih monitora
  • Uspostavljanje, primjena i održavanje Sustava za pravodobno upozoravanje na nuklearnu nesreću (SPUNN) Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost
  • Kalibracija i proširenje područja primjene Sustava za pravodobno upozoravanje na nuklearnu nesreću (SPUNN) Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost
  • Uspostavljanje, održavanje i unaprjeđenje sustava RODOS (sustav za podršku pri odlučivanju u uvjetima nuklearne ili radiološke nesreće)