Provedbom kvalitativnih procjena tehnološkog rizika moguće je utvrditi do kakvih bi neželjenih događaja moglo doći na promatranom objektu ili postrojenju te putem opisnih kategorija procijeniti vjerojatnost pojave, posljedice i rizik. Ukoliko je rizik previsok, predlažu se mjere za njegovo smanjenje na prihvatljivu razinu. ENCONET provodi kvalitativne procjene rizika prema svim široko prihvaćenim metodama (What-If, HAZOP, FMEA, …) uz primjenu specijaliziranih računalnih alata.

Izdvojene reference

  • Procjena rizika metodom What-If u Rafineriji nafte Sisak (KP-IV Unifining, KP-IV, Platforming, KP-VI Atmosferska destilacija, Aromati, Sulfolan, Dorada 1, (7) Doprema i otprema, Rafinerijaki dio Terminala JANAF)
  • Procjena rizika metodom What-If u Rafineriji nafte Rijeka (Unifining, Platforming, Toping III, Rekuperacija, Merox)
  • Procjena rizika metodom HAZOP za platforme IVANA A/K (Revamping Project)