ENCONET ima dugogodišnje iskustvo i stručnost u različitim područjima zbrinjavanje radioaktivnog otpada i nuklearnog goriva. Naš stručni tim može pružiti kvalitetne profesionalne usluge s naglaskom na razvoj nacionalnih strategija i programa zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva, provedbu sigurnosnih analiza za postrojenja za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, izradu studija izvodljivosti i analiza tehničkih rješenja zbrinjavanja, karakterizaciju radioaktivnog otpada, razvoj kriterija za prihvat radioaktivnog otpada (WAC) i specifikacija paketa radioaktivnog otpada (WPS), te podršku regulatoru u jačanju kapaciteta i izradi zakonodavnog okvira.
Naši klijenti obuhvaćaju regulatorna tijela, nuklearne elektrane i operatore postrojenja za zbrinjavanje.

Izdvojene reference

 • Nacionalna Strategija i Program zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (DZRNS)
 • Analiza moguće podjele i preuzimanja pogonskog i dekomisijskog RAO iz NE Krško (Fond i ARAO)
 • Preliminarni kriteriji i specifikacija paketa za prihvat i skladištenje RAO i II u središnjem skladištu institucionalnog RAO i II (Fond)
 • Preliminarni kriteriji prihvata RAO za odlaganje (ARAO)
 • Studije izvodljivosti uspostave postrojenja dugoročnog skladišta i odlagališta NSRAO iz NE Krško u Centru za zbrinjavanje RAO (Fond)
 • Projekt karakterizacije radioaktivnog otpada u NE Krško (NE Krško)
 • Projekt karakterizacije radioaktivnog otpada (ARAO)
 • Inicijalni izvještaj o sigurnosti skladišta institucionalnog RAO (DZRNS)
 • Jačanje administrativnog kapaciteta Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, regulatornog tijela za nuklearno osiguranje i sigurnost (Strengthening Administrative Capacity of the State Office for Radiological and Nuclear Safety, Regulatory Body for Nuclear Safety and Security – EUROPEAID/130051/D/SER/HR)
 • Procjena svojstava tunelskog i površinskog tipa odlagališta u Hrvatskoj (APO d.o.o.)
 • Razvoj zakonodavstva o radioaktivnom otpadu u Republici Hrvatskoj (DZRNS)
 • Razvoj scenarija za površinsko odlagalište na Trgovskoj gori u R. Hrvatskoj (APO d.o.o.)
 • Izrada stručnog mišljenja o Izvješću sigurnosne analize Središnjeg skladišta za RAO Brinje, Projekt za pogonsku dozvolu (URSJV, Uprava Republike Slovenije za nuklearnu sigurnost)
 • Izrada Nacionalnog izvješća po Zajedničkoj konvenciji o sigurnosti zbrinjavanja ING i RAO i podrška pri izradi i odgovoru na pitanja i komentare (DZRNS)