Izvanredni događaji su u pravilu rijetki, pa su periodička edukacija i uvježbavanje od posebnog značaja. ENCONET priprema, provodi i evaluira edukacije i vježbe na svim razinama – od lokalne do međunarodne.

Izdvojene reference

  • Evaluacija učinka hrvatskih institucija u međunarodnim vježbama iz serija INEX, ConvEx i ECUREX
  • Priprema, provedba i evaluacija niza vježbi i edukativnih radionica Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost
  • Organizacija seminara za informiranje potencijalno ugroženog stanovništva o pripravnosti i odzivu u slučaju nesreća u Nuklearnoj elektrani Krško i Nuklearnoj elektrani Pakš
  • Edukacija pripadnika hitnih službi (policija, vatrogasci i hitna medicinska pomoć) iz Zagreba, Osijeka, Rijeke i Splita u postupanju u uvjetima radiološke nesreće
  • Priprema, provedba i evaluacija vježbe “Jarun 2014”, usmjerene odzivu hitnih službi na radiološku nesreću