Normama IEC 61508 i 61511 postavljaju se zahtjevi za sigurnosne instrumentacijske sustave. Naglasak je na pitanjima jesu li za planirano tehnološko postrojenje takvi sustavi potrebni, kakvu zadaću trebaju obavljati, kakvu razinu pouzdanosti moraju imati, kako ih izvesti i kako dugoročno održavati njihovu funkcionalnost i pouzdanost. ENCONET na području primjene normi IEC 61508 / 61511 izrađuje procjene rizika (najčešće po metodi HAZOP), SIL studije (po metodi LOPA), specifikacije sigurnosnih zahtjeva (SRS) i računske provjere postignutih SIL razina. Osim toga, ENCONET tvrtkama pruža podršku u uspostavljanju sustava primjene normi IEC 61508 / 61511 te u nužnim verifikacijama i validacijama.

Izdvojene reference

  • What-If i SIL studija za sigurnosne funkcije sustava za transport nafte u smjeru Omišalj-Sisak i u smjeru Sisak-Omišalj-Urinj tvrtke JANAF
  • HAZOP analiza, SIL studija, specifikacija sigurnosnih zahtjeva i SIL verifikacija za projekt modernizacije generatora pare u Rafineriji nafte Rijeka
  • HAZOP analiza, SIL studija, specifikacija sigurnosnih zahtjeva i SIL verifikacija za proširenje sustava za skladištenje sirove nafte na Terminalu Omišalj
  • HAZOP analiza, SIL studija, specifikacija sigurnosnih zahtjeva i SIL verifikacija za projekt rekonstrukcije dopreme, skladištenja i otpreme naftnih derivata i ukapljenog naftnog plina u Rafineriji nafte Sisak
  • HAZOP analiza i SIL studija za platformu Ivana D tvrtke INA Jadran
  • HAZOP analiza, SIL studija, specifikacija sigurnosnih zahtjeva i SIL verifikacija za pogon za proizvodnju acetilena tvrtke GTG plin
  • HAZOP analize i SIL studije za niskotlačne parne kotlove NTK1, 2 i 3 u pogonu EL-TO Zagreb