ENCONET ima dugogodišnje iskustvo i stručni tim specijaliziran za različite analize sigurnosti kao što su ocjene utjecaja modifikacija na sigurnosne margine, validacije simulatora nuklearne elektrane, potporne analize postupaka u slučaju nezgoda i nesreća (EOP, SAMG), evaluacije utjecaja promjene snage na sigurnosne margine, evaluacije sigurnosnih margina u stanju obustave reaktora, analize pogonskih tranzijenata: uzrok, tijek i posljedice; te potpora PSA (Probabilistic Safety Assessment – Vjerojatnosna Sigurnosna Analiza).

ENCONET-ova kompetencija u području analiza sigurnosti nuklearnih objekata uključuje:

  • simulaciju prijelaznih pojava i akcidenata te teških nezgoda u primarnom i sekundarnom krugu te unutar zaštitne zgrade nuklearne elektrane (RELAP, TRACE, RELAP/SCDAPSIM, MELCOR, GOTHIC, CONTEMPT, COBRA)
  • dinamički proračun neutronskog toka u jezgri reaktora tijekom pogona i akcidenata (PARCS)
  • FEM analize naprezanja u cjevovodima i posudama
  • ocjenu radioloških posljedica na zaposlenike postrojenja i širu populaciju
  • korištenje vezanih (coupled) programa (RELAP5/PARCS, RELAP5/PARCS/COBRA, RELAP5/GOTHIC)

Izdvojene reference

  • Analize i dokumentacija za pogonske procedure za slučaj nesreće SEOP za NE Chashma Unit-1, Pakistan
  • Determinističke analize za NE Krško
  • Potpora izradi nezavisne stručne ocjene za RTDBE modifikaciju, NE Krško
  • Inženjerska potpora izrade analiza na području akcijskog plana 1. PSR, NE Krško