Tvrtka ENCONET d.o.o. je utemeljena 1991. godine, a danas zapošljava 34 djelatnika.

Najveći broj djelatnika je s visokom stručnom spremom, uključujući dva magistra znanosti i dva doktora znanosti. Kao proaktivna tvrtka, ENCONET je u mogućnosti osigurati brz odziv i u potpunosti se prilagoditi potrebama klijenata.

Područja djelatnosti

Osnovne djelatnosti ENCONET-a su konzalting i inženjering u sljedećim područjima:

 • inženjering, tehnička operativa i upravljanje kvalitetom u nuklearnoj elektrani
 • procjene sigurnosti nuklearnih postrojenja
 • zbrinjavanje radioaktivnog otpada i razgradnja postrojenja
 • pripravnost i odziv na izvanredni događaj i
 • procjena i upravljanje tehnološkim rizikom

Osiguranje kvalitete

U provedbi projekata posebnu pažnju se posvećuje profesionalnosti poslovanja, kvaliteti i u konačnici zadovoljstvu klijenta. Kvalitetom se upravlja prema zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2015, a u nuklearnom području i prema dodatnim sektorskim zahtjevima. Primjena uspostavljenog sustava kontrole kvalitete, u upravljanju svim poslovnim procesima, kontinuirano se usavršava te dokazuje kroz redovite provjere naših klijenata i certifikacijske kuće SGS.

ENCONET je pri MUP-u RH i pri Upravi za nuklearnu sigurnost Republike Slovenije (URSJV) registriran kao ovlašteni izvršitelj poslova u domeni nuklearne i radiološke sigurnosti.

Klijenti

ENCONET je iskustvo stjecao na brojnim poslovima i projektima koje je obavljao u Hrvatskoj i inozemstvu. Najvažniji domaći klijenti su:

 • Nuklearna elektrana Krško
 • Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (od 2019. godine pripojen MUP-u)
 • Hrvatska elektroprivreda (HEP)
 • INA (Rafinerija nafte Sisak, Rafinerija nafte Rijeka, INA Jadran, …)
 • Jadranski naftovod i
 • Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Međunarodne reference ENCONET je najvećim dijelom stjecao radom za međunarodne organizacije kao što su EU, IAEA, EBRD, UNIDO, UNDP i World Bank

Poslovna suradnja

U provedbi projekata ENCONET nerijetko surađuje s Fakultetom elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu. Prema potrebi, u projekte se uključuje i druge specijalizirane organizacije i tvrtke (Institut Ruđer Bošković, Institut Jožef Stefan, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Ekonerg, APOSS, Sipro, IBE, IDOM, …).

Osnovni podaci

Naziv tvrtke: ENCONET d.o.o. za poslove u energetici i ekologiji
Adresa: Miramarska 20, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
OIB: 66909065021
MB: 03643921
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
MBS: 080084974
Temeljni kapital: 619.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Bankovni račun: Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb
IBAN: HR2423600001101326007, VAT: HR66909065021, SWIFT:ZABAHR2X
Direktor: Josip Vuković