Planovima pripravnosti i odziva uspostavljaju se sustavi nužni za sistematičan, koordiniran i učinkovit odgovor na izvanredni događaj. ENCONET izrađuje takve planove za tvrtke, kao i za institucije na državnoj i nižim razinama.

Izdvojene reference

  • Plan i program postupaka za slučaj nesreće u Nuklearnoj elektrani Krško i Nuklearnoj elektrani Pakš
  • Strategija za zaštitnu mjeru profilakse stabilnim jodom u slučaju nuklearne nesreće
  • Državni plan i program mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja te intervencije u slučaju izvanrednog događaja
  • Plan pripravnosti i odgovora Republike Hrvatske na radiološki ili nuklearni izvanredni događaj
  • Plan pripravnosti i odgovora Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost na radiološki ili nuklearni izvanredni događaj