U kvantitativnim procjenama rizika se posljedice, vjerojatnost pojave i rizik neželjenog događaja iskazuju brojčanim vrijednostima. Takve procjene su detaljnije od kvalitativnih i predstavljaju bolju podlogu za upravljanje rizikom. Provode se na čitavom nizu područja kao što su odlučivanje o prihvatljivosti novog tehnološkog postrojenja ili prostorno planiranje. ENCONET provodi kvantitativne procjene rizika različitih razina složenosti i namjena, služeći se provjerenim i prihvaćenim metodama i modelima.

Izdvojene reference

  • Procjena rizika kopnenog transporta i pretovara nafte u tankere za projekt Družba Adria (u okviru Studije utjecaja na okoliš projekta Družba Adria)
  • Procjena rizika za pogon ETAN u Ivanić Gradu