Upravljanje kvalitetom

Upravljanje kvalitetom nužno je za sigurno funkcioniranje nuklearnog objekta, te pružamo više usluga potpora programu nuklearnog objekta na lokaciji ali i dobavljačima usluga za nuklearne objekte prema važećim svjetskim standardima (IAEA GS-G-3.5 i GS-G-3.1, US 10 CFR Appendix B):

 • Izrada QA (Quality Assurance – osiguranje kvalitete) programa i postupaka;
 • QA Auditi
 • QC (Quality Control – kontrola kvalitete) Auditi;
 • Potpora nabavi opreme i rezervnih dijelova
 • Opis projektnih i tehničkih rješenja za sisteme u nuklearnoj elektrani
 • Konsolidacija priručnika isporučitelja opreme (vendora)
 • Održavanja i izrada baza podataka za očuvanje konfiguracije te izrada modula zapisa kvalitete
 • Izrada specifikacija za nabavu opreme

 

Reference

 • Support of NEK RPV Head Replacement
 • QC Procedure development
 • NEK QA Plan, Revision 4 Development Support
 • Support of NEK QA Mechanical Outage Activities
 • Support of NEK QA Fuel Outage Activities
 • QA – Fuel Surveillance Audits Support.
English