Pripravnost za slučaj nuklearne nesreće

ENCONET je već 10-ak godina aktivno uključen u razvoj nacionalnog sustava pripravnosti za slučaj nuklearne nesreće. U tom su periodu za nadležne državne institucije (Državni zavod za nuklearnu sigurnost i Državni zavod za zaštitu od zračenja) realizirani brojni projekti koji su uključivali:

 • izradu stručnih studija i elaborata na kojima se temelji nacionalni sustav pripravnosti,
 • pripremu zakonskih i podzakonskih propisa,
 • izradu operativnih planova i procedura za tehničke potporne centre,
 • uspostavljanje i održavanje specijaliziranih računalnih i monitoring sustava,
 • organiziranje uvježbavanja, uključujući planiranje, vođenje i završnu analizu,
 • organiziranje informativnih seminara za javnost,
 • stručnu podršku u implementaciji projekata iz predpristupnih fondova Europske unije.

 

Reference

 • Pripravnost za nuklearnu nesreću na području Osječko-baranjske županije (procjena rizika, analiza sustava pripravnosti i smjernice za unaprjeđenje) (naručitelj: Osječko-baranjska županija), 2010.
 • Border Control of Nuclear and other Radioactive Materials with Stationary Portal Monitors practices in Croatia; FWC Beneficiaries Lot 4 No. 2006-018-411.02.02, (naručitelj: Kantor za Državni zavod za zaštitu od zračenja), 2010.
 • Support to the State Office for Nuclear Safety in Upgrading and Modernization of the Croatian Early Warning System: (1) Public Web Portal Development; (2) Aerosol Monitoring Procedures Development; (3) Maintenance Plan and Procedures Development; (4) Investigations of the Opportunities for the further Development of the Croatian Early Warning System; FWC Beneficiaries Lot 4 No. 2006-018-411.02.0101, (naručitelj: RaL za Državni zavod za nuklearnu sigurnost), 2009.
 • Revizija priručnika o radu Tehničkog potpornog centra Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost (naručitelj: Državni zavod za nuklearnu sigurnost), 2009.
 • Pregled prakse u državama članicama Europske unije na području tehničke potpore za slučaj nuklearne ili radiološke nesreće (naručitelj: Državni zavod za nuklearnu sigurnost), 2009.
 • 2008.-2010. Održavanje i unaprjeđenje sustava RODOS (naručitelj: Državni zavod za nuklearnu sigurnost)
 • Izrada Priručnika o radu Kriznog stožera Državnog zavoda za zaštitu od zračenja (naručitelj: Državni zavod za zaštitu od zračenja), 2008.
 • Izrada Državnog plana i programa mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja te intervencije u slučaju izvanrednog događaja (naručitelj: Državni zavod za zaštitu od zračenja), 2008.
 • Tehnička podrška u modernizaciji Sustava pravovremenog upozoravanja na nuklearnu nesreću (SPUNN) (naručitelj: Državni zavod za nuklearnu sigurnost), 2008.
 • Tehnička podrška u uvođenju sustava RODOS u Republici Hrvatskoj (naručitelj: Državni zavod za nuklearnu sigurnost), 2007.
 • Pregled regulative i mehanizama Europske unije s područja pripravnosti za nuklearnu nesreću (naručitelj: Odjel za nuklearnu sigurnost Ministarstva gospodarstva), 2005.
 • Analiza zahtjeva za pristupanje sustavima ECURIE, EURDEP i RODOS (naručitelj: Odjel za nuklearnu sigurnost Ministarstva gospodarstva), 2004.
 • Izrada Priručnika o radu Tehničkog potpornog centra (naručitelj: Odjel za nuklearnu sigurnost Ministarstva gospodarstva), 2001.
 • Procjena rizika od nesreća u nuklearnim elektranama udaljenim do 1.000 km od državne granice Republike Hrvatske (naručitelj: Odjel za nuklearnu sigurnost Ministarstva gospodarstva), 2000.
 • Izrada prijedloga strategije za zaštitnu mjeru profilakse stabilnim jodom (naručitelj: Odjel za nuklearnu sigurnost Ministarstva gospodarstva), 2000.
 • Procjena rizika od teških nesreća u NE Krško i NE Paks NPP (naručitelj: Odjel za nuklearnu sigurnost Ministarstva gospodarstva), 2000.
 • Održavanje Sustava pravovremenog upozoravanja na nuklearnu nesreću (SPUNN): (naručitelj: Državni zavod za nuklearnu sigurnost), 1998.-2009.
English