Nuklearne tehnologije

Većinu usluga ENCONET pruža za NE Krško te za regulatorna tijela: Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (DZRNS) Republike Hrvatske i Upravu Republike Slovenije za jedrsku varnost (URSJV).

ENCONET-ove usluge u području nuklearne tehnologije:

English