U provedbi projekata posebnu pažnju se posvećuje profesionalnosti poslovanja, kvaliteti i u konačnici zadovoljstvu klijenta. Kvalitetom se upravlja prema zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2015, a u nuklearnom području i prema dodatnim sektorskim zahtjevima. Primjena uspostavljenog sustava kontrole kvalitete, u upravljanju svim poslovnim procesima, kontinuirano se usavršava te dokazuje kroz redovite provjere naših klijenata i certifikacijske kuće SGS.

ENCONET je pri MUP-u RH i pri Upravi za nuklearnu sigurnost Republike Slovenije (URSJV) registriran kao ovlašteni izvršitelj poslova u domeni nuklearne i radiološke sigurnosti.